آتش‌سوزی ۴ لنج صیادی در بندرمقام، قربانی گرفت + عکس

آتش‌سوزی ۴ لنج صیادی در بندرمقام، قربانی گرفت + عکس