دستگاه سیل لیوانپرستاری سالمنددوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …کاغذ سیلیکون ایرانی

عملکرد مدیریت ارزی بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟