پس از ابتلا به کووید 19 بالاترین سطح آنتی بادی در بدن این افراد ترشح می شود

پس از ابتلا به کووید 19 بالاترین سطح آنتی بادی در بدن این افراد ترشح می شود