نمایندگی زیمنس تهران - فروش انواع …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …تعمیر تلویزیون ال جیدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …

فرود یک هواپیمای مسافربری در پایگاه روسیه در سوریه در شرایط اضطراری