اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در لوهانسک از تهیه داستان های صحنه سازی شده توسط رسانه های خارجی خبر دادند