اجاره ماشین دربستینمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

واکنش کلیسای ارتدکس روسیه به تصمیم ترکیه جهت تغییر ایاصوفیه از موزه به مسجد