وزارت خارجه آمریکا قرارداد دفاعی با عربستان را تصویب کرد