اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درخواست ترکیه از فنلاند وسوئد برای استرداداعضای