درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …برند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …بازگشایی گاوصندوق.جابجایی گاوصندوق.بازگشایی …تعمیر تلویزیون ال جی

بهره برداری سیاسی از فاجعه انسانی لبنان، دوران استعمار پایان یافته