ژنرال آمریکایی به هدف‌گیری غیرنظامیان در افغانستان اعتراف کرد