نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)دستگاه جرمگیری و شستشوی دندان FC169مبلمان اداریجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

روحانی: عامل اصلی شرایط فعلی ورود ویروس انگلیسی از مرز عراق است