اردوغان از رئیسی برای مهار آتش‌ سوزی ترکیه تشکر کرد