تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …طراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیکلاس زبان ایتالیایی شرق تهران

پزشک روس به خاطر تلاشهایش در مبارزه با کرونا به عنوان شهروند سال استونی معرفی شد