مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …آموزشگاه زبان های خارجی پردیساننمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …

نماینده مجلس ایران : شیوع کرونا در کشور ما یک حمله بیوتروریسمی است