چیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …دستگاه تسمه کشتدریس زبان چینی شرق تهرانهدر کلگی آب برج خنک کننده

اعتراض شهروند اهوازی به وزیر نیرو در نبود آب آشامیدنی سالم +ویدئو، عکس