اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا: اعمال تحریم ها علیه روسیه در حال حاضر ممکن است بی اثر باشد