انجام خدمات و اخذ ویزای تحصیلی …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانخرید گوسفند زنده عید قربانبرس صنعتی

منچسترسیتی در طراحی لباسش از بته‌ جقه ایرانی استفاده کرد