آموزشگاه زبان های خارجیفروش و تعمیرات تخصصی انواع (داکت …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …امگا باتری، خرید باتری و شارژر …

گزارش ها از شلوغی صف های رای گیری انتخابات ریاست جمهوری  در هنگام عصر