فروش شیتزوساخت انواع سوله و سازه های فلزی …صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801وام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …

تعداد مبتلایان به کووید در اسرائیل از مرز37 هزار نفر گذشت