چهره بدون آرایش خواننده آمریکایی در یک ویدئو +عکس، ویدئو