غریب آبادی: ایران هیج محدودیتی در تولید و صادرات نفت را  نمی پذیرد