خواستگاری روحیه‌بخش مربی از شاگردش در المپیک توکیو +ویدئو، عکس