وضعیت سلامتی بانوی بازیگر پس از فلج شدن فک وی به دلیل قصور پزشکی +ویدئو، عکس