آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیتولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …تعمیر پرینتر در محلتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …

ناتو سامانه روسی