ابراز امیدواری آمریکا برای شنیدن موضع ایران درباره مذاکرات