فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …اموزشگاه زبان روسی شرق تهرانکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …فرچه غلطکی

بیش از 2 میلیون نفر در روسیه دو دوز واکسن کرونا را تزریق نمودند