تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …تعمیر تلویزیون سامسونگهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …تعمیر هارد

دور هفتم مذاکرات وین به زودی آغاز می شود