شرکت مهندسان مشاور آژند - طراحی …سولفات آهننمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)تعمیر تلویزیون پاناسونیک

وزیر کشور و ارتباطات ایران، توسط نماینده مجلس تهدید به استیضاح شدند