مذاکره‌کنندگان غربی پیشنهاد‌های ایران را "غیر قابل قبول" می‌دانند