از خودگذشتگی کارگران برای رسیدگی به مشکل لوله‌کشی آب در بهبهان +ویدئو