سیم و کابل سیمیافروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …از نرم افزار خود برای کسب فروش …لامپ ادیسونی

انتقاد هیلی از مذاکرات برجام