کاخ سفید: هدف آمریکا ادامه مبارزه با داعش در افغانستان است