اجاره بالابرتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …تعمیر تلویزیون ال جیدستگاه جت پرینتر

روسیه و چین قطعنامه درباره سوریه را وتو کردند