تعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزفروش انواع درب فلزی طرح دار- الماس …موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …

امضای توافق بین دولتی در زمینه امنیت اطلاعاتی بین ایران و روسیه