شرکت پولاد پیچ کار / تولید کننده …دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دستتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …وام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …

گزارشگر سازمان ملل: ترور سردار سلیمانی قتل قهری است که مسئولیتش بر گردن آمریکاست