دیدار وزیر خارجه عربستان با نماینده آمریکا در امور ایران