پمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومدستگاه وکیوم خانگیانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

افزایش تعداد آسیب دیدگان درگیری های دیروز در مسجد الاقصی