قوطی سازیکلید مینیاتوری اشنایدرفروش دیگ بخار اقساطانجام خدمات مالی و مالیاتی و مشاره …

لاپید به جای نتانیاهو مامور تشکیل کابینه دولت اسرائیل شد