کنایه‌ها و طنز تلخ‌های کاربران به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی +ویدئو، عکس