روسیه بیش از 3 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در نمایشگاه هوایی ماکس فروخت