وزیر خارجه آمریکا برنامه‌ای برای دیدار با همتای ایرانی خود ندارد