اعطای دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رئیس جمهور ایران + ویدئو