آمریکا برای امنیت افغنستان بیش از 3 میلیارد دلار تخصیص می‌دهد