اتوبارباربری تهران با1786(بدون …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …فروش کانتر گرم استیل صنعتی

فرماندهان ارشد ارتش آمریکا خواستار حفظ حضور این کشور در افغانستان هستند