خواننده لبنانی با جلیقه ضد گلوله کنسرت خود را در عراق اجرا کرد