شرکت خدمات ضد عفونی پاک نهاددرآمد آسان اینترنتیکاناپه بادی تخت خواب شوسلفون کش

سیستم پدافند هوایی روسیه، 2 پهپاد را نزدیک پایگاه حمیمیم سرنگون کرد