بایدن: آمریکا آماده بازگشت به پایبندی کامل به برجام است