اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استرالیا: 24 نفربر زرهی و 20 خودروی زرهی به اوکراین می دهیم