فروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …برس سیمیفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …

جمعی از مخالفان پاشینیان به یک ساختمان دولتی در مرکز ایروان هجوم بردند