تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …کنترل از راه دور وسایل برقی با …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …

بمب افکن استراتژیک آمریکا موفق به انجام 30 ساعت پرواز بی وقفه نشد